ประวัติบริษัท

♥บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จำกัด♥ ดยรวมกลุ่มวิศวกรผู้ที่มีความสามารถและชำนาญงานในด้านการออกแบบระบบเน็ตเวอร์ค และงานติดตั้งระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร รวมถึงการจัดการแก้ไขปัญหาในโครงการต่างๆ ทางด้านการสื่อสารของระบบเน็ตเวอร์ค โทรคมนาคม เช่น ระบบแลน ระบบแวน ระบบใยแก้วนำแสง ระบบไฟฟ้า ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร บริษัท คอมพ์แคส ฯ ได้มีส่วนร่วมในโครงการใหญ่ๆหลายโครงการ ทั้งทางภาครัฐและทางภาคเอกชน จนเป็นที่ยอมรับจากหลายๆหน่วยงานด้วยกัน

ดังนั้นทาง บริษัท คอมพ์แคส ฯ จึงมีนโยบายมุ่งมั่น ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านบริการให้ได้มากที่สุด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต และสิ่งสำคัญที่ บริษัท คอมพ์แคส ฯ ยึดมั่นในการดำเนินงานธุรกิจนี้ก็คือ คุณภาพด้านการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้รับ ทั้งนี้ บริษัทคอมพ์แคส ฯ มีส่วนในความรับผิดชอบ ดูแลและรับประกันคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วย

บริษัท คอมพ์แคส ฯ หวังเป็นอย่างยึ่งว่า “ลูกค้าจะไว้วางใจและรับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ