ด้านธุรกิจหลัก

1.ออกแบบติดตั้ง / Design & Installation

2.การทดสอบระบบ

บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จำกัด  มีทีมงานทดสอบที่มีความรู้และความสามารถทั้งทางด้านระบบและทางด้านอุปกรณ์  พร้อมวิเคราะห์และแนะนำวิธีการแก้ปัญหา ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยยึดกับมาตรฐานสากลเป็นหลัก ทางบริษัทฯ มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ติดตั้งและเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานที่พร้อมสำหรับงานทดสอบระบบของท่าน

3.การติดตั้งและอุปกรณ์ / Installation and Product

ระบบสายสัญญาณเครือข่ายนั้นเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม การให้บริการของ บริษัท คอมพ์แคส ฯ ครอบคลุมไปถึงการออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา บำรุงรักษา รวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการวางระบบสายสัญญาณเครือข่ายในองค์กร หน่วยงานต่างๆ อาคารสูง มหาวิทยาลัย โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ โดยการจัดให้สามารถรองรับสัญญาณได้ทั้งเสียง ข้อมูล และภาพ

4.ระบบไฟฟ้ากำลัง(Power System)

5.ระบบรักษาความปลอดภัย(Security System)

ในปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัย หรือ Security System นั้นเป็นอีกระบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสำนักงาน สถานที่ราชการ ที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียม หรือ หมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล โรงเรียน แม้แต่สถานที่สาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน

ทั้งนี้คงเป็นเพราะลักษณะการใช้งานของระบบรักษาความปลอดภัยนั้น สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากคุณสมบัติเด่นๆ ดังกล่าว ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ให้สอดส่องดูแลความเรียบร้อยทดแทนการเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพื่อมาเดินตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่นั้นๆ ทางบริษัท คอมพ์แคส ฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจจากท่าน ให้เราได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอระบบรักษาความปลอดภัยแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ท่านรู้สึกเสมือนมีคนดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

โดยทางเรามีสินค้าระดับชั้นนำระดับโลก และเครื่องมือเครื่องใช้ไว้รองรับบริการ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
ทางบริษัทใช้เครื่องมือในทดสอบระบบ
ทางบริษัทเลือกวัสดุสินค้าที่ได้คุณภาพไว้ให้บริการ
ระบบรักษาความปลอดภัยทางบริษัทเลือกสินค้าชั้นนำ